Me

MyTacoWillFightYou[UwU] Free

FEEDMEHCOMICSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Recent Comments

 1. 8 months ago on Big Nate

  Jerome Kerviel

 2. 8 months ago on Big Nate

  I see chads beard in panel 3

 3. 8 months ago on Big Nate

  XDDD

 4. 8 months ago on Big Nate

  hi

 5. 8 months ago on Big Nate

  i just watch basketbal ;-;

 6. 8 months ago on Big Nate

  oh sorry caps

 7. 8 months ago on Big Nate

  COOL PIERCE I WONDER HOWWWWWWWWW

 8. 8 months ago on Big Nate

  woah

 9. 8 months ago on Big Nate

  YEEEEE

 10. 8 months ago on Big Nate

  somestimes……..its……. DESTINYYYYYYYYYYYYYY